Thông tin thành viên
Viện Quy hoạch và Thiết kế xây dựng Quảng Ninh
Số hiệu phòng LAS – XD: 207

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh

Người đại diện: Nguyễn Tất Thành

Địa chỉ: Số 3, phố Hải Thịnh, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 033.3696689 - Fax : 033.3837483

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh

Website:


Ngày tham gia: 2008-05-15 15/05/2008

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng, Giao thông...

Giới thiệu thêm: - Tư vấn lập quy hoạch vùng, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch các điểm dân cư nông thôn, quy hoạch lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị, tư vấn lập đề án nâng cấp đô thị. - Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học trong và ngoài nước về kiến trúc. - Xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn quy hoạch tổng thể đô thị, nông thôn trong địa bàn tỉnh. Giúp sở xây dựng và UBND các cấp thực hiện một số nội dung quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch thuộc lĩnh vực ngành khi được cấp thẩm quyền giao. Khảo sát địa chất địa hình phục vụ cho việc nghiên cứu Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật Tổ chức thi tuyển chọn các phương án quy hoạch thiết kế do chủ đàu tư yêu cầu. Thẩm tra, thiết kế KTTC, dự toán, quyết toán công trình xây dựng. thiết kế công trình giao thông, thủy lợi, cảng. Lập hồ sơ mời thầu , tư vấn đáu thầu về thiết kế, xây dựng công trình dân dụng công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng. Tư vấn quản lý dự án đầu tư và giám sát thi công công trình xây dựng