Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và XDCT Nam Long
Số hiệu phòng LAS – XD: 205

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư Đà Nẵng

Người đại diện: Nguyễn Trung Thành

Địa chỉ: Số 63 Trương Chí Cương, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3641988/ 0511.3744965 - Fax : 0511.38952560

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng

Website:


Ngày tham gia: 2010-12-15 15/12/2010

Chuyên môn kiểm định: Vật liệu xây dựng và cấu kiện xây dựng, kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: Tư vấn khảo sát thiết kế, giám sát các hạng mục công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp, thí nghiệm vật liệu, kiểm tra chất lượng công trình, chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình. Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình