Thông tin thành viên
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Cầu đường Quảng Ngãi
Số hiệu phòng LAS – XD: 131

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ngãi

Người đại diện: Lê Danh

Địa chỉ: Số 13 Trần Kiên, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3830991 - Fax : 055.3827374

Tỉnh/Thành phố: Quảng Ngãi

Website:


Ngày tham gia: 2009-08-15 15/08/2009

Chuyên môn kiểm định: Vật liệu và cấu kiện xây dựng, Kết cấu công trình

Giới thiệu thêm: Lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế và lập dự toán xây dựng công trình lập hồ sơ mời thầu; Thí nghiệm để cung cấp hoăc kiêm tra thông số kỹ thuật; Thẩm định dự án; Tư vấn đầu tư xây dựng; Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào cuộc sống; Giám sát kỹ thuật thi công công trình; Khảo sát địa hình địa chất; Đầu tư xây dựng công trình thủy điện; Thiết kế quy hoạch xây dựng.