Thông tin thành viên
Công ty TNHH Kiến trúc Vũng Tàu
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Hoài Nam

Địa chỉ: Số 3A-5A Nguyễn Trường Tộ, Phường 2, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0643521179 - Fax : 0643856634

Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-14 14/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: