Thông tin thành viên
Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn kỹ thuật Đại Lộc
Số hiệu phòng LAS – XD: 320

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Lâm Đồng

Người đại diện: Vũ Đình Thuận

Địa chỉ: Số 28 Trương Công Định, phường 1, TP Đà Lạt

Điện thoại: 063.3817555 - Fax : 063.3825890

Tỉnh/Thành phố: Đà Lạt

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-02-17 17/02/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn giám sát...