Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Hậu Giang
Số hiệu phòng LAS – XD: 237

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang

Người đại diện: Huỳnh Ngọc Minh Châu

Địa chỉ: Lô 42, đường B31, khu dân cư 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3832960 - Fax : 0710.3832960

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Website:


Ngày tham gia: 2010-02-14 14/02/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Khảo sát xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Tư vấn thiết kế, giám sát thi công.