Thông tin thành viên
Công ty CP Xây dựng Phú Thành
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Vũ Lang

Địa chỉ: 02 Phan Đình Phùng, khóm 3, phường 6, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 0743867117 - Fax : 0743867717

Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-14 14/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: