Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Sơn La
Số hiệu phòng LAS – XD: 182

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Sơn La

Người đại diện: Trần Quốc Hội

Địa chỉ: Số 39, đường Tô Hiệu, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

Điện thoại: 022.3852278 - Fax : 022.3852266

Tỉnh/Thành phố: Lai Châu

Website:


Ngày tham gia: 2011-09-14 14/09/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Tư vấn khảo sát lập dự án, thiết kế xây dựng các công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, cấp nước, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Các hoạt động kiến trúc, hoạt động bản đồ, hoạt động thăm dò địa chất - nguồn nước, hoạt động tư vấn kỹ thuật, hoạt động thiết kế chuyên dụng, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ.