Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Nam Định
Số hiệu phòng LAS – XD: 194

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Nam Định

Người đại diện: Vũ Văn Hùng

Địa chỉ: Số 124, Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0350.3639693 - Fax : 0350.3649400

Tỉnh/Thành phố: Nam Định

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-14 14/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Khảo sát địa hình, địa chất công trình và địa chất thủy văn; Thí nghiệm cơ lý đất hóa nước và các vật lượng khác; Thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn lập dự án đầu tư xây dựng cơ bản, thiết kế các công trình daan dụng và công nghiệp, kỹ thuật hạ tầng; Nhận tổng thầu thiết kế thẩm định thiết kế, dự toán, tổng dự toán công trình quản lý và xây dựng công trình theo hợp đồng; Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công, kiểm định chất lượng công trình lập dự án thầu.