Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng V.C.L
Số hiệu phòng LAS – XD: 688

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Quảng Nam

Người đại diện: Lý Hiền Dư

Địa chỉ: Số 153 Lý Thái Tổ, Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 0510.3924510 - Fax : 0510.3924510

Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng



Ngày tham gia: 2010-10-14 14/10/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, Kiểm định chất lượng vật liệu và công trình xây dựng; Tư vấn Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực và Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng . Tư vấn Kiểm định An toàn Đập; Lập dự án, lập hồ sơ mời thầu các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước.Giám sát công trình đê kè, cấp thoát nước; thiết kế công trình thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị, kết cấu công trình dân dụng.