Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải 4
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Cảnh Hà

Địa chỉ: Số 2 Lệ Ninh, phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383853269 - Fax : 0383854276

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-14 14/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: