Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định & Xây dựng KĐ.1
Số hiệu phòng LAS – XD: 140

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Người đại diện: Trần Nguyên Giáp

Địa chỉ: E11 đường Nguyễn Tất Thành, phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 064.3712106 - Fax : 064.3712107

Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2010-05-14 14/05/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông...

Giới thiệu thêm: - Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có lien quan - Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác - Xây dựng conong trình kỹ thuật dân dụng khác - Hoàn thiện công trình xây dựng…