Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Hậu Giang
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Người đại diện: Phan Quốc Dũng

Địa chỉ: Số 1 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, p.5 thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Điện thoại: 0293 3582395 - Fax : 0293 3582395

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng công trình xây dựng, vật liệu xây dựng và các cấu kiện xây dựng Thử nghiệm cơ lý đất, thử nghiệm hiện trường, thử tỉnh cọc; Khảo sát địa chất công trình, thu thập số liệu phục vụ công trình; Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật, lập dự án đầu tư; Thẩm tra hồ sơ thiết kế dự toán và tổng dự toán xây dựng, giám sát khảo sát công trình; Kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực và sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng; Nghiên cứu thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo tiêu chuẩn chất lượng Nhà nước;