Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Cao Bằng
Số hiệu phòng LAS – XD: 546

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng

Người đại diện: Nguyễn Huy Hoàng

Địa chỉ: Km3, Nà Cáp, phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng, tỉnh cao Bằng

Điện thoại: 026. 3758895 - Fax : 026.3952983

Tỉnh/Thành phố: Cao Bằng

Website:


Ngày tham gia: 2010-12-13 13/12/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng, Giao thông, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các việc kiểm tra, xác định đánh giá các công trình xây dựng; Kiểm định, kiểm tra chứng nhận an toàn chịu lực; Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn; Thực hiện các phép thử các chỉ tiêu cơ lý kỹ thuật kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, công trình xây dựng.