Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu phòng LAS – XD: 573

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh

Người đại diện: Dương Thành Trung

Địa chỉ: Số 10, ngõ 178, đường Trần phú, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.3890889 - Fax : 0239.3890889

Tỉnh/Thành phố: Hà Tĩnh


Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Thủy lợi, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Kiểm định tư vấn giám sát công trình xây dựng; Thẩm tra thiết kế bản vẽ dự toán công trình xây dựng; Thí nghiệm vật liệu công trình xây dựng.