Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng và kinh tế xây dựng Bắc Ninh
Số hiệu phòng LAS – XD: 213

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Người đại diện: Vũ Quốc Khiêm

Địa chỉ: Đường Huyền Quang, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 0222 385 4373 - Fax : 0222 389 5647

Tỉnh/Thành phố: Bắc Ninh


Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: