Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Bắc Giang
Số hiệu phòng LAS – XD: 420

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi cục Giám định tỉnh Bắc Giang

Người đại diện: Đỗ Ngọc Thành

Địa chỉ: Tầng 2, trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp của các Sở Ngành - đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0204.3554708 - Fax : 0204.3554716

Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang

Website:


Ngày tham gia: 2009-09-06 06/09/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng, chất lượng công trình xây dựng; Giám định tư pháp không chuyên trách về xây dựng; Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo, an toàn chịu lực các công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng; Tư vấn xây dựng cho các chủ đầu tư; Tư vấn đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng, chuyển giao công nghệ;