Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Thiết kế Tư vấn Xây dựng Cần Thơ
Số hiệu phòng LAS – XD: 48

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Cần Thơ

Người đại diện: Nguyễn Tư Lộc

Địa chỉ: Số 61/30 Lý Tự Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 0710.3831575 - Fax : 0710.3830395

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Tư vấn xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi... Thí nghiệm đcct, kiểm định chất lượng: Cấu kiện xây dựng, kết cấu/công trình,sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng.