Thông tin thành viên
Công ty TNHH Bureau Veritas Việt Nam
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Nguyễn Ngọc Khoa

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà Etown 1, số 364 Cộng Hòa, quận Tân Bình, TP. HCM

Điện thoại: 08.38122196 - Fax : 08.38127038

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh


Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Quản lý tài sản; Chứng nhận; Phân cấp; Tư vấn kỹ thuật; Đánh giá/Kiểm định; Kiểm tra phân tích; Đào tạo.