Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần vật tư thiết bị và xây dựng Vạn Xuân
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Đoàn Trung Tình

Địa chỉ: Phòng 1118 nhà Nơ 6A bán đảo Linh Đàm - Hà Nội

Điện thoại: 0436419741 - Fax : 0436419444

Tỉnh/Thành phố: Hà Nội

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: