Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định xây dựng Á Châu
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: 278 Chu Văn An, Phường 26, Q. Bình Thạnh

Điện thoại: 0835119622 - Fax : 0835119624

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: