Thông tin thành viên
Công ty Cổ phần Kiểm định và Dịch vụ Xây dựng Hậu Giang
Số hiệu phòng LAS – XD: 650

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hậu Giang

Người đại diện: Trương Quốc Dũng

Địa chỉ: Số 139 Ngô Quốc Trị, phường 5, thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Điện thoại: 0711.6270081 - Fax : 0711.3581868

Tỉnh/Thành phố: Hậu Giang

Website:


Ngày tham gia: 2010-09-13 13/09/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm tra đánh giá chất lượng kết cấu công trình, xử lý móng, xử lý sự cố công trình; Dịch vụ thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, khảo sát địa hình, địa chất công trình. Giám sát thi công các công trình xây dựng. Kinh doanh vật liệu xây dựng; Thiết kế và thi công xây dựng công trình. Kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng. Tư vấn, lập quy hoạch và dự án đầu tư xây dựng công trình. Tư vấn, quản lý dự án và đấu thầu xây dựng công trình.