Thông tin thành viên
Chi cục Giám định xây dựng tỉnh Ninh Bình
Số hiệu phòng LAS – XD: 222

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình

Người đại diện: Chu Đức Long

Địa chỉ: Số 18 đường Tràng An, Phường Đông Thành, TP. Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình (Tầng 3 Sở Xây dựng Ninh Bình, km số 2)

Điện thoại: 0229.3884191 - Fax : 0229 3891 082

Tỉnh/Thành phố: Ninh Bình

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2009-04-08 08/04/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Xây dựng giao, Thực hiện các thí nghiệm vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Giám định tư pháp về xây dựng, tham gia công tác nghiên cứu, tư vấn đầu tư xây dựng.