Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định chất lượng xây dựng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu
Số hiệu phòng LAS – XD: 206

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Người đại diện: Giang Quốc Doanh

Địa chỉ: Số 09 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3531973; 0253 353 1984; 0254 353 1972; 0254 353 2459 - Fax : 0254.3531985

Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Thủy lợi, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Cung cấp số liệu về chất lượng vật liệu cấu kiện công trình giúp cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng công trình; Tổ chức các hoạt động dịch vụ về tư vấn đầu tư xây dựng ( thí nghiệm VLXD, kiểm định chất lượng công trình, giám sát kỹ thuật, tư vấn đấu thầu…)