Thông tin thành viên
Chi nhanh công ty cổ phần tư vấn xây dựng Toàn Phát - Hà Giang
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: UBND tỉnh Hà Giang

Người đại diện: Đỗ Mai Dung

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 0219.3508 074 - Fax : 0219.3822 858

Tỉnh/Thành phố: Hà Giang

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2012-12-13 13/12/2012

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng công trình; Tư vấn đầu tư xây dựng.