Thông tin thành viên
Trung tâm Kiểm định Xây dựng Nghệ An
Số hiệu phòng LAS – XD: 409

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An

Người đại diện: Trần Quốc Bảo

Địa chỉ: Số 76 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 038.3594678 - Fax : 038.3594678

Tỉnh/Thành phố: Nghệ An

Website:


Ngày tham gia: 2005-03-19 19/03/2005

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng vật liệu, xác định các chỉ tiêu kỹ thuật bán sản phẩm cấu kiện, bộ phận công trình, hạng mục công trình; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình đang sử dụng; Kiểm định các công trình phục vụ cho việc quản lý nhà nước; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng; Tham gia công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào xây dựng; Tư vấn quản lý các công trình XDCB theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Thẩm tra báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng cơ bản; Thẩm tra quyết toán các công trình xây dựng cơ bản; Giám sát thi công xây dựng