Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng Cần Thơ
Số hiệu phòng LAS – XD: 790

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi Cục Giám định thành phố Cần Thơ

Người đại diện: Trương Thanh Nhã

Địa chỉ: Số 3 đường số 39, khu vực 8 phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292.3813059 - Fax : 0292.3826085

Tỉnh/Thành phố: Cần Thơ

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2010-12-16 16/12/2010

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Thí nghiệm, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình; Tư vấn thẩm tra hồ sơ thiết kế - dự toán công trình; Tư vấn giám sát kỹ thuật xây dựng; Tư vấn điều hành dự án các công trình xây dựng;