Thông tin thành viên
Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng Tiền Giang
Số hiệu phòng LAS – XD: 510

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang

Người đại diện: Nguyễn Chơn Huy

Địa chỉ: Số 79 Trưng Trắc, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại: 0273.3872217; 0273.3973258; 0273 388 2818; 0273 397 1500 - Fax : 0273.3875733

Tỉnh/Thành phố: Tiền Giang

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Vật liệu xây dựng, Hạ tầng kỹ thuật...

Giới thiệu thêm: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công, tổng dự toán, hạng mục công trinh; Tư vấn lập hồ sơ mời thầu tổ chức đấu thầu; Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công công trình; Kiểm định đánh giá chất lượng công trình; Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình; Kiểm tra thí nghiệm vật liệu xây dựng; Tư vấn quản lý dự án, chi phí đầu tư; Lập hồ sơ hoàn công khối lượng thanh quyết toán công trình thẩm tra quyết toán công trình; Tư vấn thiết kế lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các loại hình công trình