Thông tin thành viên
Công ty TNHH Thế giới kỹ thuật - Phòng Thí nghiệm Địa kỹ thuật, xây dựng & Môi trường
Số hiệu phòng LAS – XD: 439

Loại hình tổ chức: Doanh nghiệp

Cơ quan chủ quản: Sở Kế hoạch và đầu tư TP.HCM

Người đại diện: Lê Cao Minh

Địa chỉ: Số 25 - 27 Đỗ Thừa Tự, P. Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08.35592250 - Fax : 08.35592251

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí MinhNgày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: Tư vấn xây dựng; Quản lý dự án; Khảo sát địa hình; Khảo sát địa chất công trình, đánh giá hiện trạng; Quan trắc địa kỹ thuật; Thí nghiệm cơ lý đất, kiểm tra chất lượng cọc, công trình