Thông tin thành viên
Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng An Giang
Số hiệu phòng LAS – XD: 321

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Người đại diện: Lê Hoàng Minh

Địa chỉ: Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 0296.3955277 - Fax : 0296.3953619

Tỉnh/Thành phố: An Giang

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Vật liệu xây dựng, Công nghiệp, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Kiểm định chất lượng xây dựng các công trình (kể cả chất lượng sản phẩm, vật liệu xây dựng) Khoan thăm dò, điều tra khảo sát địa chất, địa hình công trình; Thực hiện khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu và kết cấu công trình xây dựng; Kiểm tra chứng nhận đủ điều kiện an toàn chịu lực; Tư vấn thiết kế lập dự án công trình xây dựng; Lập dự án đầu tư và báo cáo kinh tế kỹ thuật, quản lý dự án công trình xây dựng; Tư vấn giám sát công trình xây dựng. Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn; Các dịch vụ khác trong lĩnh vực xây dựng.