Thông tin thành viên
Phân viện Khoa học Công nghệ giao thông vận tải phía Nam
Số hiệu phòng LAS – XD: 78

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Viện Khoa học và Công nghệ giao thông vận tải

Người đại diện: Trần Phương Hùng

Địa chỉ: Số 03 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.38232219 - Fax : 08.38244646

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh


Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: