Thông tin thành viên
Trung tâm kiểm định chất lượng xây dựng Sóc Trăng
Số hiệu phòng LAS – XD: 364

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng

Người đại diện: Hứa Phước Hoàng

Địa chỉ: Số 485 Lê Duẩn, phường 9, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

Điện thoại: 0299.3616357 - Fax : 0299.3614234

Tỉnh/Thành phố: Sóc Trăng

Website:


Ngày tham gia: 2009-08-18 18/08/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Xây dựng giao, Thực hiện các TN vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Giám định tư pháp về xây dựng, tham gia công tác nghiên cứu, tư vấn đầu tư xây dựng.