Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng Phú Thọ
Số hiệu phòng LAS – XD: 242

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ

Người đại diện: Hán Đức Mạnh

Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.6251206 - Fax : 0210.6251279

Tỉnh/Thành phố: Phú Thọ

Website:


Ngày tham gia: 2008-08-18 18/08/2008

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình xây dựng; Hướng dẫn kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về công trình xây dựng; Thực hiện công tác giám định, kiểm định chất lượng công trình xây dựng; Nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật trong xây dựng; Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ, lý hóa học của mẫu vật tư; Lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp… Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; Lập và điều chỉnh đồ án thiết kế quy hoạch đô thị và nông thôn; Khảo sát địa hình địa chất.