Thông tin thành viên
Trung tâm thí nghiệm Sông Hồng - Trường Trung cấp kỹ thuật - nghiệp vụ Sông Hồng
Số hiệu phòng LAS – XD: 08

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Trường Trung cấp kỹ thuật nghiệp vụ Sông Hồng - Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng

Người đại diện: Nguyễn Văn Viễn

Địa chỉ: Khu 6B Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3849660 - Fax : 0210.3849660

Tỉnh/Thành phố: Thái Bình

Website:


Ngày tham gia: 2009-12-13 13/12/2009

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: