Thông tin thành viên
Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 5
Số hiệu phòng LAS – XD: 73

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Khu quản lý đường bộ V

Người đại diện: Nguyễn Thanh Tịnh

Địa chỉ: Số 59B Lê Lợi, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113895529 - Fax : 05113895704

Tỉnh/Thành phố: Đà NẵngNgày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Giao thông

Giới thiệu thêm: Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật tư vấn xây dựng: + Khảo sát, thiết kế + Tư vấn giám sát + Thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng + Kiểm định, thử tải kết cấu công trình + Siêu âm cọc khoan nhồi + Quản lý dự án, đánh giá tác động môi trường, thẩm tra, thẩm định các dự án. Nghiên cứu khoa học công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đầu tư phương tiện, thiết bị trong xây dựng và quản lý công trình xây dựng Hợp tác, liên kết với các đơn vị có chức năng để triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; thu thập và cập nhật dữ liệu tình trạng đường bộ Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động; quản lý tài sản, tài chính theo quy định; thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Khu QLĐB V giao.