Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và kiểm định xây dựng Khánh Hoà
Số hiệu phòng LAS – XD:

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Võ Văn Châu

Địa chỉ: 165 Thống Nhất, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 058.3820470 - Fax : 058.3820470

Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: