Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng Bình Định
Số hiệu phòng LAS – XD: 809

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định

Người đại diện: Trần Quốc Cường

Địa chỉ: Số 505 Trần Hưng Đạo, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3827293 - Fax : 0256.3811330

Tỉnh/Thành phố: Bình Định

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông...

Giới thiệu thêm: Tư vấn giúp Giám đốc sở xây dựng trên các lĩnh vực quản lý quy hoạch và quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Tư vấn thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng mặt bằng - Tư vấn lập dự án đầu tư các công trình dân dụng công nghiệp; Tư vấn lập dự án đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ khảo sát địa hình phục vụ công tác thiết kế quy hoạch xây dựng; Tư vấn khảo sát địa chất phục vụ công tác lập dự án, thiết kế và kiểm định chất lượng công trình; Khảo sát đánh giá và xác định nguyên nhân sự cố công trình hoặc kết cấu công trình Thẩm tra đồ án thiết kế quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn - Thẩm tra thiết kế, dự toán tổng dự toán công trình; Kiểm định chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư; Thí nghiệm Kiểm định chất lượng công trình Tư vấn và quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình xây dựng công nghiệp công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ trong nghành xây dựng trên các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở xây dựng giao.