Thông tin thành viên
Trung tâm Quy hoạch và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Kon tum
Số hiệu phòng LAS – XD: 82

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum

Người đại diện: Bùi Đình Đức

Địa chỉ: Số 182 Lê Hồng Phong, Thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 060.2212025 - Fax : 060.3916612

Tỉnh/Thành phố: Kontum

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng...

Giới thiệu thêm: Thực hiện các nhiệm vụ do Sở Xây dựng giao, Thực hiện các TN vật liệu xây dựng; Kiểm định chất lượng công trình; Giám định tư pháp về xây dựng, tham gia công tác nghiên cứu, tư vấn đầu tư xây dựng.