Thông tin thành viên
Công ty TNHH MTV Đầu tư, tư vấn và kiểm định xây dựng
Số hiệu phòng LAS – XD: 191

Loại hình tổ chức:

Cơ quan chủ quản:

Người đại diện: Nguyễn Mộng Hoà

Địa chỉ: Đường Trương Mỹ kéo dài, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương

Điện thoại: 03203896960 - Fax : 03203896954

Tỉnh/Thành phố: Hải Dương

Website:

Email:

Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định:

Giới thiệu thêm: