Thông tin thành viên
Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 7
Số hiệu phòng LAS – XD: 40

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Khu quản lý đường bộ VII

Người đại diện: Nguyễn Quế Hải

Địa chỉ: Số 296 Nguyễn Văn Đậu P11, Q Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08.35151413 - Fax : 08.35150190

Tỉnh/Thành phố: TP Hồ Chí Minh

Website:


Ngày tham gia: 2011-12-13 13/12/2011

Chuyên môn kiểm định: Giao thông

Giới thiệu thêm: Nghiên cứu triển khai ứng dụng, tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, quản lý và bảo trì đường bộ; Khảo sát thu thập và cập nhật dữ liệu tình trạng đường bộ; Dịch vụ KHKT: Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình: tư vấn giám sát công trình, thẩm tra, thẩm định hồ sơ các dự án, hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công, thẩm tra an toàn giao thông đường bộ, kiểm tra đánh giá thẩm định công trình ; quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; Hợp tác trong ngoài nước các lĩnh vực trên