Thông tin thành viên
Trung tâm Giám định chát lượng xây dựng tỉnh Lào Cai
Số hiệu phòng LAS – XD: 418

Loại hình tổ chức: Nhà nước

Cơ quan chủ quản: Chi Cục Giám định xây dựng Lào Cai

Người đại diện: Vũ Hoàn Long

Địa chỉ: Km3, đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Điện thoại: 021.43 827 760 - Fax : 021.43 827 760

Tỉnh/Thành phố: Lào CaiNgày tham gia: 2009-01-19 19/01/2009

Chuyên môn kiểm định: Dân dụng, Giao thông, Vật liệu xây dựng, Thủy lợi...

Giới thiệu thêm: Về công tác kiểm định chất lượng công trình xây dựng: a) Kiểm định chất lượng vật tư, vật liệu, các cấu kiện xây dựng và chất lượng thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác từ khi khởi công xây dựng công trình đến khi hoàn thành đưa vào sử dụng theo quy định của Pháp luật. b) Kiểm định và đánh giá chất lượng công trình xây dựng mới, công trình đã đưa vào sử dụng, công trình sửa chữa, cải tạo nâng cấp, các công trình cần chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc thanh lý, các thiết bị nội thất, xác định các nguyên nhân hư hỏng, đề xuất biện pháp sửa chữa. c) Thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng. Xác định các chỉ tiêu cơ lý, hóa học của các mẫu vật tư, vật liệu như: đất, gạch, cát, sỏi, đá, sắt, thép, xi măng, vữa, bê tông nhựa, các cấu kiện bê tông trong công trình, độ chặt nề đất đắp, kiểm định chất lượng cọc gia cố nền móng và các sản phẩm xây dựng khác...