Thông báo thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Thay đổi thời gian tổ chức khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng  

Ngày 20/6/2017, Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng (Trung tâm CDMI) đã có Công văn số 98/CDMI-ĐTSK về việc tổ chức khóa đào tạo huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn cho máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng.  Vì lý do khách quan nên thời gian tổ chức khóa học tại Hà Nội không theo đúng kế hoạch đã thông báo. Vậy, Trung tâm CDMI xin thông báo thay đổi thời gian khóa đào tạo như sau:

Thời gian dự kiến: tháng 8/2017, lịch tổ chức cụ thể sẽ thông báo tới Quý Đơn vị sau.

Trân trọng thông báo.

                                                          GIÁM ĐỐC

                                                           (đã ký)

 

                                                             Nguyễn Quang Hiệp

 

Các tin khác