Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành Quý I, Chương trình công tác tháng 5 và Quý II/2017
Ngày 18/4/2017, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác chỉ đạo, điều hành Quý I, Chương trình công tác tháng 5 và Quý II/2017 do Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, đại diện các Bộ, ngành Trung ương và toàn thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.  

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

 

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Việt Hùng - Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng trình bày Báo cáo tóm tắt công tác chỉ đạo, điều hành Quý I, Chương trình công tác tháng 5 và Quý II/2017. Theo đó, đến ngày 12/4/2017, Bộ Xây dựng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao 125 nhiệm vụ. Thực hiện những nhiệm vụ nêu trên, trong qíu I/2017, Bộ Xây dựng đã hoàn thành 83/125 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 66%. Số nhiệm vụ đang triển khai trong hạn là 42/125, đạt tỷ lệ 34%, không có nhiệm vụ nào quá hạn chưa hoàn thành.

Thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng và tổ chức triển khai tới tất cả các đơn vị trực thuộc Bộ. Trong Quý I/2017, Bộ Xây dựng đã hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, Nghị định quy định một số loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng, Nghị định thay thế Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đã tiến hành rà soát, tập hợp ý kiến của các địa phương, các Bộ, ban, ngành có liên quan về các vướng mắc, bất cập về quản lý và phát triển nhà ở xã hội, từ đó đề xuất những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tập trung chỉ đạo xây dựng Đề án Điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống đơn giá, định mức kinh tế kỹ thuật, trong đó có định mức dự toán và suất đầu tư xây dựng đường cao tốc.

Cũng trong Quý I/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng, kiểm tra rà soát các vấn đề về lập quy hoạch xây dựng trụ sở cơ quan các Bộ, ngành đồng thời chuẩn bị các nội dung cho chương trình hội thảo APEC, trong đó có Hội nghị đối thoại APEC 2017 về đô thị hóa bền vững.

Ông Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng phạm Hồng Hà cho biết, thời gian qua Bộ Xây dựng đã tích cực thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, lời nói đi đôi với hành động, với tinh thần cầu thị, phục vụ nhân dân.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng cần phải chủ động, quyết liệt hơn nữa, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn để có phương án tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.

Về những nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2017, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết công tác xây dựng thể chế là nhiệm quan trọng hàng đầu của Bộ Xây dựng. Bộ Xây dựng sẽ quan tâm theo dõi, đôn đốc triển khai các đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật đã trình Chính phủ, đồng thời hoàn thiện và trình Thủ tướng phê duyệt Đề án điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng; hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá trong lĩnh vực xây dựng.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng phải chú trọng tạo đột phá trong tư duy xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình, điều chỉnh, sửa đổi những định mức kinh tế kỹ thuật không còn phù hợp trong điều kiện thực tế hiện nay. Đặc biệt, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị cần khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện những chính sách mà Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành hoặc Bộ trực tiếp ban hành, nếu có điều gì chưa phù hợp cần sớm sửa đổi kịp thời.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng sẽ tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong các linh vực của ngành Xây dựng như: Quy hoạch kiến trúc, quản lý đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng kỹ thuật, quản lý doanh nghiệp, đồng thời tập trung hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng ở các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, để hoạt động xây dựng ở các địa phương thực sự đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo moc.gov.vn

 

Các tin khác