Bổ nhiệm Chánh thanh tra Bộ Xây dựng
Sáng 03/01, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng thay ông Phạm Gia Yên nghỉ hưu theo chế độ.  

Thứ trưởng Lê Quang Hùng trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn

làm Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng

Theo đó, thực hiện Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về công tác kiện toàn cán bộ, ngày 30/12/2016 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1389/QĐ-BXD bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng kể từ ngày 01/01/2017. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng , Bộ Xây dựng; Phó Bí thư Đảng ủy Thanh tra Bộ, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng Thanh tra Bộ; Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng. 

Theo moc.gov.vn

 

 

Các tin khác