Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng lần thứ XII vào ngày 17/4/2015 tại TP. Hồ Chí Minh
Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Cơ quan điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam tổ chức Hội thảo "Các giải pháp đảm bảo chất lượng và an toàn trong xây dựng công trình ngầm" và Hội nghị thường niên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam lần thứ XII tại thành phố Hồ Chí Minh.  

Hội thảo, Hội nghị là diễn đàn trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến giải pháp đảm bảo chất lượng và an toàn trong xây dựng công trình ngầm. Kế hoạch tổ chức Hội thảo, Hội nghị như sau:

Thời gian: Ngày 17/4/2015.

Địa điểm: Nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: Lãnh đạo Bộ Xây dựng; Lãnh đạo UBND  thành phố Hồ Chí Minh; đại diện các Bộ: Giao thông Vận tải, Công thương, Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn; đại diện các Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, đại diện các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đại diện các Tổng Công ty tư vấn và thi công xây dựng; đại diện các Công ty cung cấp thiết bị quan trắc, kiểm định, thí nghiệm; thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam.

Nội dung chương trình:

Phiên buổi sáng: Hội thảo “Các giải pháp đảm bảo chất lượng và an toàn trong xây dựng công trình ngầm”

Từ 08h00 – 08h05

Khai mạc và giới thiệu đại biểu

Cục Giám định - Bộ Xây dựng

Từ 08h05 – 08h15

Phát biểu chào mừng

Lãnh đạo UBND, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Từ 08h15 – 08h25

Phát biểu chỉ đạo

Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Từ 08h25 – 08h45

Tham luận của Bộ Giao thông Vận tải

Từ 08h45 – 09h20

Tham luận của các Sở Xây dựng:

 

  • Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

 

  • Sở Xây dựng Hà Nội

Từ 09h20 – 10h00

Tham luận của các chuyên gia

Từ 10h00 – 10h15

Giải lao

Từ 10h15 – 11h10

Tham luận của các chuyên gia (tiếp theo)

Từ 11h10 – 11h50

Giới thiệu một số công ty, tổ chức kinh doanh thiết bị thí nghiệm, kiểm định xây dựng.

Từ  11h50 – 12h00

Tổng kết, bế mạc Hội thảo

Lãnh đạo Bộ Xây dựng

Phiên buổi chiều: Hội nghị thường niên Mạng kiểm định lần thứ XII

Từ 14h00- 14h30

Thông báo triển khai Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”

     Cục Giám định - Bộ Xây dựng

Từ 14h30 - 15h30

Tổng kết hoạt động Mạng kiểm định năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

Trung tâm Phát triển Công nghệ quản lý và Kiểm định xây dựng

Từ 15h30 – 15h45

Giải lao

Từ 15h45 - 16h30

Một số tham luận của các thành viên Mạng kiểm định.

Ban liên lạc phía Bắc, phía Nam, các thành viên Mạng kiểm định

16h30 - 16h45

Tổng kết Hội nghị và trao bằng khen cho các đơn vị thành viên Mạng kiểm định.              

Lãnh đạo Bộ Xây dựng và Cục Giám định

Chi tiết xem file đính kèm

 

 

Các tin khác