Tổ chức Hội thảo "Công nghệ tiên tiến trong quan trắc và kiểm định chất lượng công trình xây dựng"
Thực hiện hoạt động của Đề án "Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam" được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012, Bộ Xây dựng giao Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng tổ chức Hội thảo "Công nghệ tiên tiến trong quan trắc và kiểm định chất lượng công trình xây dựng" vào ngày 08/11/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh  

Chi tiết xem fie đính kèm

 

Các tin khác