Hội nghị Mạng kiểm định khu vực phía Bắc, ngày 12 và 13/7/2013 tại Hà Giang
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2013 của Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Cơ quan điều hành Mạng kiểm định phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị Mạng kiểm định khu vực phía Bắc tại thành phố Hà Giang vào 02 ngày 12 và 13/3/2013.  

1. Nội dung:

- Ngày 12/7/2013:

+ Từ 8h00 ¸ 11h30: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

+ Từ 14h00 ¸ 17h00: Hội nghị Mạng kiểm định khu vực phía Bắc.

- Ngày 13/7/2013: Tham quan một số công trình xây dựng tiêu biểu tại Hà Giang và giao lưu giữa các thành viên Mạng kiểm định khu vực phía Bắc.

2. Thành phần tham dự:

- Lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang, Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, Cục Giám định, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành.

- Các thành viên Mạng kiểm định khu vực phía Bắc.

3. Địa điểm: Hội trường UBND tỉnh Hà Giang

                     Số 517 đường Nguyễn Trãi, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

 

 

Các tin khác