Mời tham gia, góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Để hoàn chỉnh dự thảo Thông tư trước khi ban hành, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng đề nghị các thành viên Mạng Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam tham gia góp ý kiến cho dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng.  

Đề nghị các thành viên Mạng Kiểm định tham gia góp ý kiến bằng cách truy cập Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng (www.moc.gov.vn), vào mục Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để tham gia góp ý kiến cho Bản dự thảo.

Ngoài ra, các thành viên Mạng Kiểm định có thể góp ý kiến bằng thư điện tử và gửi về hộp thư ttth@moc.gov.vn hoặc bằng văn bản gửi về Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng Công trình Xây dựng - Bộ Xây dựng 37 Lê Đại Hành - Hà Nội trước ngày 15/06/2013.

Toàn văn Dự thảo Thông tư vui lòng tải về tại đây.

 

Các tin khác