Công văn số 446/GĐ-CQM ngày 10/12/2012 về việc cung cấp số lượng về tình hình quản lý chất lượng công trình xây dựng
Thực hiện Quy chế hoạt động của Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam ban hành ngày 18/05/2011, để phục vụ công tác thu thập, và tổng hợp thông tin giúp Bộ Xây dựng trong việc quản lý chất lượng công trình xây dựng trên phạm vi cả nước năm 2012. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Cơ quan điều hành Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam đề nghị đơn vị điền đầy đủ các thông tin (theo biểu mẫu đính kèm) và gửi về Cơ quan thường trực Mạng trước ngày 15/01/2013.  

Chi tiết xem file đính kèm

 

Các tin khác