Hội nghị Mạng kiểm định chất lượng công trình xây dựng Việt Nam - các thành viên phía Nam năm 2012
Ngày 25/8/2012, tại Thành phố Đà Lạt đã diễn ra Hội nghị mạng Kiểm định Chất lượng Công trình xây dựng Việt Nam- Các thành viên phía Nam. Đây là một hoạt động thường niên của Mạng Kiểm định Chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (Mạng Kiểm định). Hội thảo do Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn (SCQC) là đơn vị đại diện cho ban điều hành Mạng kiểm định phía Nam, phối hợp với Sở Xây dựng Lâm Đồng tổ chức với sự bảo trợ của Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng (Cục Giám định).  

Tại hội nghị, ông Lê Quang Hùng, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình thay mặt cho ban soạn thảo đã báo cáo dự thảo Nghị định về Quản lý chất lượng công trình xây dựng thay thế cho nghị định 209/NĐ-CP về Quản lý chất lượng công trình xây dựng ban hành vào năm 2004 (nghị định 209). Nghị định 209 ban hành đã 8 năm hiện đã có một số điểm không còn phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay, do đó chính phủ đã có chủ trương ban hành một nghị định mới phù hợp hơn nhằm thay thế. Theo báo cáo, nghị định quản lý chất lượng mới đang được thảo luận công khai và có thể sẽ được ban hành trong năm nay. Đây cũng là sự mong đợi của giới làm xây dựng và các nhà đầu tư trong việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật.

Đại diện Cục Giám định cũng báo cáo việc triển khai đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”. Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-TTg ngày 5/10/2010. Mục tiêu của Đề án là triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường năng lực kiểm định nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn công trình xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển xây dựng tới năm 2015 và tầm nhìn tới 2020.   

Hội nghị đã nghe các đại biểu phát biểu ý kiến về các hoạt động của Mạng Kiểm định. Các thành viên Mạng Kiểm định mong   muốn việc sinh hoạt được tổ chức thường xuyên, các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, cụ thể là Cục Giám định và các Sở Xây dựng địa phương quan tâm giúp đở nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Mạng kiểm định cũng như hiện thực hóa các tiêu chí của Mạng. Các thành viên Mạng cũng đánh giá cao vai trò của ban điều hành Mạng khu vực phía Nam mà thành viên chủ chốt là SCQC trong việc kết nối hoạt động của các đơn vị trong Mạng kiểm định. Đặc biệt SCQC đã điều đặn đứng ra tổ chức hội nghị Mạng hằng năm kết hợp với hội thảo khoa học chu kỳ 2 năm. Đây là một nổ lực lớn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn chung của đất nước và khó khăn riêng cho ngành xây dựng hiện nay. Thành viên mạng cũng kiến nghị Ban điều hành Mạng cần tổ chức các đoàn khảo sát trong và ngoài nước giao lực, tìm hiểu học tập kinh nghiệm công nghệ xây dựng, kiểm định và thí nghiệm tác các quốc gia đi trước và tiên tiến như Hàn quốc, Nhật bản, Mỹ và châu Âu (Anh, Pháp); Cơ quan điều hành Mạng cũng cần tổ chức các khóa đào tạo chuyên đề về kiểm định, thí nghiệm, quản lý chất lượng theo vùng nhằm giúp các thành viên năng cao năng lực

 

Các tin khác